Spelmissbrukare får inte hjälp

Den som hamnar i ett spelmissbruk kommer kanske inte få den hjälp som hen behöver. Många kommuner erbjuder nämligen inte den hjälpen på grund av att Socialtjänstlagen inte har ett krav på att man ska erbjuda detta.

tärningar-spel

Tidigare har vi skrivit om att många blir spelmissbrukare på grund av att de möts av reklam som lockar dem till att spela och framförallt spela mer.

”På grund av att spelbolagen lägger så stora summor som de gör på marknadsföring lockas allt fler till att spela.” Läs mer.

Detta är självklart problematiskt och framförallt för att de som hamnar i ett spelmissbruk inte riktigt får den hjälp som de faktiskt behöver. Det finns nämligen inget krav på att erbjuda hjälp för den som hamnat i ett spelmissbruk i många kommuner. På Svts hemsida kan man läsa att Socialtjänstlagen i dag inte ställer några krav på kommunerna att erbjuda hjälp vid spelmissbruk. Det finns dock krav på hjälp vid andra former av missbruk som till exempel alkohol- och drogmissbruk, men alltså inte när det gäller spelmissbruk.

Kan bli krav i framtiden

Många kommuner väljer att inte erbjuda hjälp för spelmissbrukare just på grund av att det inte är obligatoriskt. När de redan har ett högt tryck tycker de helt enkelt att det inte behövs eftersom det inte är sagt att man ska erbjuda den här hjälpen. Förhoppningsvis dröjer det dock inte länge förrän spelmissbrukare även kan få hjälp i alla kommuner. Folkhälsomyndigheten jobbar med ett förslag, på regeringens uppdrag, som ska föreslå att socialnämndens ansvar utvidgas till att även omfatta den här typen av missbruk.